Antikvariát Bleskov

internetový obchod

klic

Ján Šmok: Akt vo fotografii, 1986

Název:Akt vo fotografii
Autor:Ján Šmok
Ilustrátor:Peter Ďurík (obálka)
Nakladatel:Osveta (Martin)
Rok vydání:1986
Počet stran:176
Poznámka:Publikácia, v našej fotografickej literatúre ojedinelá, nechce byť len výtvarným dielom. Je to inštruktážno-metodická príručka určená fotografistom, aktívne sa zaujímajúcich o problematiku fotografického aktu. Počíta však aj s čitateľom, ktorý sa viac zaujíma o telo ako také, nie však o problémy jeho zobrazovania. Autor sa takémuto čitateľovi pokúša pozmeniť názor na telo vytváraný módou, pornografiou Či gýčom a orientovať jeho záujem nielen na telo, ale práve aj na jeho zobrazenie. Dôvody zobrazovania nahého tela holi v jednotlivých epochách histórie ľudstva rôzne. Ak sa vyslovujú pochybnosti o správnosti aktu vôbec, treba zdôrazniť, že akt (či už fotografický alebo iný) je sám osebe zdrojom estetického zážitku pre diváka vzdelaného, ale aj pomôckou pre všetkých ostatných divákov, ako usmerniť ich vzťahy k nahému telu od vulgárnej sexuality k estetickej reakcii, dosiahnutím ktorej akt splna aj výchovnú funkciu. Autor delí knihu na dve základné časti: prvá časť hovorí o akte všeobecne, skôr z hľadiska čitateľa, o zmysle a poslaní aktu a o kultúre ľudského tela vôbec, druhá časť sa venuje aktu konkrétne z hľadiska fotografistu-tvorcu. Kniha je teda štúdiou o akte i akousi „učebnicou aktu“. Forma autorovho výkladu je zaujímavá i odvážna, najmä vzhľadom na ešte neprekonané predsudky v názoroch na fotografovanie nahého tela. V porovnaní s inými cudzími publikáciami je Šmokova práca úplne nová tým, že si podrobne všíma anatómiu ľudského tela. Publikáciu dopĺňa bohatý obrazový materiál prevzatýi špeciálne nafotografovaný.
Kategorie:Literatura naučná
Kategorie:Hobby, tvoření, hry
Vazba:pevná / vázaná s přebalem
Stav:Dobrý

10.6.2020 11:29 #00625