Antikvariát Bleskov

internetový obchod

klic

François-Marie Arouet: Babylonská princezna, 1951

Název:Babylonská princezna
Autor:François-Marie Arouet
Nakladatel:Slovenský spisovateľ
Rok vydání:1951
Počet stran:162
Edice, série:Svetoví klasici (1)
Poznámka:Skvelé prózy známeho francúzskeho filozofa. Voltairov boj proti cirkvi a proti neporiadkom v štáte zapríčinil, že sa často musel skrývať pred svojimi prenasledovateľmi, i osobne i literárne. Prejavuje sa to, že zhusta používa vo svojich filozofických poviedkach bežnú formu alegórie. Dej obyčajne lokalizuje na miesta odľahlé časovo alebo priestorovo, hovorí o konkrétnych a aktuálnych problémoch svojej doby. Babylonskej princeznej dáva žiť niekoľko tisícročí pred Kristom, no jej cestu po svete komentuje poznámkami, z ktorých jasne vidno autorov dobový postoj k štátnemu zriadeniu rozličných krajín v 18. storočí. Babylonská princezná je jeho najlepšou originálnou poviedkou, ktorá pranieruje dobové mravy. V Prostáčikovi očami mladého Hurona sleduje rozporuplný obraz francúzskych pomerov po odvolaní Nantského ediktu.
Kategorie:Literatura světová
Stav:zachovalý

10.6.2020 11:35 #01737